Avís a les persones amb al-lèrgies o intolerancles

Consulteu al nostre personal Aquest establiment té a disposició dels clients
informació dels plats que ofereix

Reglament (UE) núm. 1169/2011